< Назад

Филмски преглед бр. 9

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 14 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1949

Содржина: „Припреми на сеидба на памук“ / снимател - Кочо Недков; „Свињогојството во градското стопанство Острво“ / асистенти сниматели - Нико Буклевски, К. Ангелов; „Железничкиот сообраќај во Скопје“ / асистент снимател - Бранко Михајловски; „Задругите во Опатија“ / снимател - Љубе Петковски; „Републикански турнир на ваљци“ / снимател - Кочо Недков.

Автори:


Други соработници:

монтажа на музика -- Лилјана Поповиќ