< Назад

Филмски преглед бр. 10

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 13 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1949

Содржина: „Конгрес на инвалидите на НРМ“ / снимател - Бранко Михајловски; „Регулација на река Црна“ / снимател - Киро Билбиловски; „Нови кадрови за нашето стопанство“ / снимател - Бранко Михајловски; „Пролетен републикански крос“ / снимател - Бранко Михајловски.

Автори:


Други соработници:

монтажа на музика -- Лилјана Поповиќ

Фотографии: