< Назад

Филмски преглед бр. 17

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 14 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1950

Содржина: „Во чест на изборите за пратеници во Народната скупштина - во конфекционата фабрика 'Прогрес' “ / асистент снимател - Мишо Самоиловски; „Македонски државен фолклорен ансамбл“ / снимател - Бранко Михајловски; „Пионерски поход на Пелистер“ / снимател - Кицо Силјановски; „Зимско сточарење на Бистра“ / снимател - Кицо Силјановски.

Автори:


Други соработници:

соработници -- К. Пендовски; М. Димитровски
монтажа на музика -- М. Бушиќ