< Назад

Филмски преглед бр. 18

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 13 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1950

Содржина: „Хидроцентралата Зрновци“ / снимател - Бранко Михајловски; „Работна победа на младинците од ложилницата – Скопје“ / снимател - Тихомир Божиновски; „Тетово, во земјоделскиот техникум“ / снимател - Бранко Михајловски; „Скопје, Градски куклен театар“ / снимател - Бранко Михајловски.

Автори:


Други соработници:

соработници -- К. Пендовски; М.Димитровски
монтажа на музика -- Лилјана Шоља Поповиќ
тон -- Ж. Пивнички
текстот ги чита -- Б. Ѓорговски

Фотографии: