< Назад

Филмски репортер бр. 4

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 11 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1956

Содржина: Филмскиот репортер бр. 4 е составен од следните четири репортажи: „Поздрав на Тито“; „Низ просториите на фабриката за кожи Битола“; „Средба со нашиот прв репортер“ и „Петти републички партизански игри“.

Автори:


Други соработници:

тон -- В. Наумовски

Фотографии: