< Назад

Македонски тутун

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 26 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 0

Година: 1954

Содржина: Пропаганден филм кој нагледно ги претставува фазите во одгледувањето на тутунот и тоа од приготвувањето расад, потоа засадувањето, бербата, нижењето, штавењето, па се до сушењето. Филмот има и наставно-едукативно значење, бидејќи фазите се опишани од научен аспект, со практични совети за правилно одгледување на тутунот, заради добивање на што повисоки приноси.

Автори:


Други соработници:

асистент снимател -- Благоја Прличков
диригент -- Ладислав Палфи
музиката ја изведува -- Симфонискиот оркестар на Македонската филхармонија
организатор на снимање -- Коста Крстевски

Фотографии: