< Назад

Човеку, не уништувај ме

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 17 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1956

Содржина: Заштитата на шумите, едното од нашите најдрагоцени богатства.

Автори:


Фотографии: