< Назад

По врвиците на слободата

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 14 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1959

Содржина: Преку фотографии и архивски документи филмот, го прикажува почетокот на вооружениот отпор во Македонија, потоа злосторствата на германскиот окупатор, формирањето на првите бригади на народноослободителната војска во Македонија и нивните дејства и борби до конечното ослободување.

Автори:


Други соработници:

консултант -- Михаило Апостолски

Фотографии: