< Назад

Поетот изгнаник

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 15 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1964

Содржина: Филм за животниот и творечки пат на поетот Рајко Жинзифов.

Автори:


Други соработници:

стихови -- Блаже Конески; Рајко Жинзифов; Гане Тодоровски
асистент снимател -- Ристо Буклевски
диригент -- Ангел Шурев
музиката ја изведува -- Камерен оркестар на Белградската опера
текстот го чита -- Иван Антонов

Фотографии: