< Назад

Мариовска свадба

Производство: Етнолошки музеј - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 55 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1966

Содржина: Мариовската свадба презентирана со предсвадбарските обичаи, како и со оние по одржувањето на самата церемонија односно една недела по нејзиното завршување. Според богатството на обичаите што произлегуваат од овој крај на Македонија, а коишто се одвиваат во рамките на свадбарските свечености, неминовно следи заклучокот дека станува збор за апсолутно изворна варијанта која останала вака архаична поради изолацијата на овој крај од Македонија.

Автори:


Други соработници:

адаптација -- Вера Кличкова
текст -- Вера Кличкова
етнолошки филмски запис -- Вера Кличкова
асистент снимател -- Н. Василев
магнетофонска снимка -- Т. Рогановиќ

Фотографии: