< Назад

Хроника на злетовските рудници

Производство: Врдар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 13 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1966

Содржина: Хроника за развојот на злетовските рудници од најстари времиња, од нивното формирање, па се до повоениот период кога се отвораат нови рудници, а старите се модернизираат. Посебен осврт врз работата на рудниците „Добрево“ и „Саса“.

Автори:


Други соработници:

стручен консултант -- Оливера Чона

Фотографии: