< Назад

Тито во железарницата „Скопје“

Производство: Врдар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 12 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1967

Содржина: Филмски документ за почетните работи на изградбата на железарницата во Скопје, расчистување на теренот, нивелација, градба на сите придружни објекти во кругот на железарницата, постројки за складирање и подготовка на суровината, топилницата, челичарницата, валавницата; пуштањето во работа на објектот; од работниот процес во новиот објект на тешката индустрија.

Автори:


Други соработници:

текст -- Томе Момировски

Фотографии: