< Назад

Слава на животот

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 11 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1975

Содржина: Филмот е сведоштво за немилосрдното сечење на шумите. Се менуваат кадри од мануелна и машинска сеча на дрвја, забивање клинови и влечење на стеблата. Опустошен предел каде што се гледаат само пенушки, од нив се појавуваат млади ластери како апотеоза на новиот живот.

Автори:


Фотографии: