< Назад

Тито во Македонија

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 10 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1970

Содржина: Филмот претставува репортажно видување за престојот на претседателот Тито на Македонија, во 1970 годидна. Една од причините за неговиот престој е предавањето на дипломата на прв почесен член на МАНУ. При престојот во Македонија, претседателоТито ги посети и градовите Штип, Струмица, Дојран и Гевгелија. На својот пат, насекаде беше срдечно поздравен: Богданци, Неготино, Кавадарци, Титов Велес, како и на улиците на Скопје.

Автори:


Фотографии: