< Назад

Градежно претпријатие „Маврово“

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 47 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1977

Содржина: Врз основа на архивски снимки, автентично снимен материјал, како и фотографии, во филмот се прикажани почетоците, развојот и модернизирањето на најголемото градежно претпријатие во Македонија - “Маврово“. Хронолошкиот приказ ги набројува и ги опишува речиси сите изведби на ова претпријатие во земјата и во странство. Имено, овие градби се проследени во самиот процес на нивното настанување - од подготвувањето на теренот до завршниот изглед.

Автори:

Асистент снимател: Стојков Слободан
Монтажа на тон: Јаневски Јордан
Организатор на снимање: Ацевски Стеван - Стевче
Избор на музика: Константинов Љупчо

Други соработници:

текст -- Томе Момировски
текстот го чита -- Вукан Диневски
светло -- Диме Ангеловски

Фотографии: