< Назад

Архитектурата во Македонија од IV до XVII век

Производство: „Вардар филм“ - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 16 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1984

Содржина: Преглед на најстарите градби низ Македонија коишто се наоѓаат во склоп на археолошки остатоци.

Автори:


Други соработници:
текст -- Коста Балабанов
асистент снимател -- Александар Прошев
организатор на снимање -- Владимир Бороевиќ

Фотографии: