< Назад

Хидромелиоративен систем „Струмица“

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 25 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1987

Содржина: - Филмот е дел од серијата филмови под наслов „Страдни од вода, страдни за вода“ во која е прикажана изградбата на сите хидромелиоративни системи во Република Македонија. - Од изградбата на Хидромелиоративниот систем „Струмица“. Регулирање на реките Струмешница и Мантово, изградба на брани, канали, страничен прелив и други придружни објекти. Како резултат на наводнувањето, има богат род на житни и градинарски производи во Струмичкото Поле.

Автори:


сценарио -- Ѓорѓи Георгиев

Други соработници:

текстот го чита -- Ацо Џепаровски
асистент снимател -- Александар Прошев
текст -- Ѓорѓи Георгиев; Трајче Попов
консултант -- Ѓорѓи Георгиев
организатор на снимање -- Ѓорѓи Георгиев