< Назад

Оплакување Христово

Производство: „Вардар филм“ - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Жанр: репортажа

Род: Документарен филм

Времетраење: 38 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 16

Година: 1989

Содржина: Презентирано е средновековното сликарство низ црквите во Македонија. Наратор во офф тон дава историски податоци од првите пројави на сликањето, композицијата и присутноста на фигурата на Исус и Богородица во црковните фрески. Наброени се неколку цркви во Македонија во кои е насликана Богородица, поточно „Оплакувањето Христово“. Потоа се прави детални анализи на фрескоживописот во црквите.

Автори: