< Назад

Давид, Голијат и петел

Производство: „Вардар филм“ - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Жанр: Слободна тема

Род: Краток игран филм

Времетраење: 21 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1960

Содржина: Скитникот е гладен, а детето има петел. За да ја оствари својата цел, да се најаде, скитникот му го зема петелот на детето. Но, поради тагата на детето, скитникот се премислува и детето е повторно со својот пријател. -... И доброто и злото му се вродени на човекот, а ти суди што повеќе му лежи... (од ненапишаните Голијатови псалми)-

Автори:


Други соработници:
асистент снимател -- Митко Куновски

Фотографии: