< Назад

Невољите на покојникот К.К.

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Жанр: Пародија

Род: Краток игран филм

Времетраење: 15 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1963

Содржина: Неочекуваната смрт на безначајниот и скромен службеник Крсте Крстевски, сиот свој живот потстанар и неженет, ги изненадува неговите колеги и познајници. Дури потоа тој е во состојба да им се одмазди за ситните сплетки, па дури може и да се рече дека неговиот вистински живот започнува по неговата смрт.

Автори:


Фотографии: