Кинотека на Македонија

Адреса: ул. Никола Русински бр.1.; П.Фах 16; 1020 Скопје, Република Македонија

Контакт: м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска, директор

Телефон: ++ 389 2 3071-814; 3071-815

Факс: ++ 389 2 3071-813

Веб: www.maccinema.com