< Назад

Поленаковиќ Харалампие

Биографија: (Гостивар, 30.01.1909 - Скопје, 15.02.1984) Македонски книжевен историчар и лексикограф. Еден од основоположниците на македонската книжевност. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, а потоа ги продолжил студиите во Загреб, каде што докторирал. Бил долгогодишен професор на Филолошкиот факултет во Скопје и еден од првите членови на МАНУ. Автор е на голем број трудови од областа на македонската уметност и народната литература, како и од областа на литературите на другите словенски народи.

Филмографија:

1966: Охридскиот светилник - Климент Охридски ( Сценарио, )
1970: Кирил и Методиј ( Сценарио, )