< Назад

Поповски Панде

Филмови: 1959 ОБНОВА НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА, текст, документарен, Вардар филм

Филмографија:

1953: Преспа ( Сценарио, )
1964: Ароматично злато ( Сценарио, )
1974: Зимски центри во Македонија ( Сценарио, )