ДЕНОВИ НА КИНЕСКИ ФИЛМ

Од 11-16 февруари 2017 година Кинотеката на Македонија, институтот „Конфуциј“ при УКИМ во Скопје, во соработка со диструбутерската куќа „КТ филм и медиа“  соработуваа на претставување на современата кинеска кинематографија преку Деновите на кинески филм.
Деновите на совремниот кинески филм се организираат по повод традиционалниот кинес...