< Назад

Филмски преглед бр. 4

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 20 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1948

Содржина: „Скопје и Битола - Избори за нови одбори на Народниот фронт“ / снимател - Трајче Попов, асистент снимател - Кочо Недков; „Изградба на кооперативни домови“ / снимател - Киро Билбиловски; „Пролетна сеидба“; „Меѓу најдобрите во првото тромесечие од втората планска година“ / асистент - снимател Кочо Недков; „Лазарополе, културно просветна работа на село“ / снимател - Трајче Попов; „Нов начин на тргуење“ / снимател - Киро Билбиловски; „Скопје, државно првенство во фудбал - Партизан – Вардар“ / снимател - Трајче Попов, асистенти сниматели - Кочо Недков и Љубе Петковски.

Автори:


монтажа на музика -- Лилјана Шоља
тон -- Р. Вуловиќ