< Назад

Со Тито низ Македонија

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 40 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1957

Содржина: Серија репортажи од престојот на Претседателот Тито во Македонија и од неговите посети на стопанските и земјоделските објекти, како и на културно-историските споменици во Македонија.

Автори:


Фотографии: