< Назад

Кеј 13 Ноември

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 14 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1964

Содржина: Приказ на новоизградениот кеј на реката Вардар во Скопје, кој во чест на 13 Ноември, денот на ослободувањето на Скопје, го добива името Кеј 13 Ноември; евокација на настаните на овој ден, како и на датумите 16 ноември 1962, денот на големата поплава во градот и 26 јули 1963 година, денот на земјотресот, кој беше причина и повод за скоро целосно видоизменување на градот.

Автори:


Други соработници:

диригент -- Ангел Шурев