< Назад

Вирово

Производство: ФРЗ - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 10 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1968

Содржина: Етнолошки филм за еден од најстарите сочувани занаети на Балканот - валавничарството, кој се уште се негува во селото Виово, Демирхисарско. За тоа погодува и хидрографскиот терен на селото, кое се наоѓа меѓу планински водотеци, каде со помош на природните благодети се изведува овој занает.

Автори: