Државен фестивал на непрофесионален филм

Контакт: Кино сојуз на Македонија – Роберт Јанкуловски

Локација: Прилеп

Време: Април секоја година

Телефон: ++ 389 (0)2 3222-420; 3238-357

Email: robertjank@on.net.mk