КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА


      ФИЛМОВИ ОД БРАЌА МАНАКИ

: Влашко оро ( Режија, Снимател, )

: Власи номади ( Режија, Снимател, )

: Селска свадба ( Режија, Снимател, )

: Прослава на Ѓурѓовден ( Режија, Снимател, )

: Панаѓур во Бер ( Режија, Снимател, )

: Прослава на водици во Бер ( Режија, Снимател, )

: Пазар и касапи ( Режија, Снимател, )

: Перачки ( Режија, Снимател, )

: Бачило ( Режија, Снимател, )

: Репресалии врз македонско население ( Режија, Снимател, )

: Верски празник Задушница ( Режија, Снимател, )

: Прослава на празникот „Светите Кирил и Методиј“ ( Режија, Снимател, )

: Панаѓур пред црквата „Св. Недела“ во Битола ( Режија, Снимател, )

: Панаѓур (?) ( Режија, Снимател, )

: Ветеринарна станица ( Режија, Снимател, )

: Турски професор во земјоделско училиште ( Режија, Снимател, )

: Парада на турска пешадија и коњаница ( Режија, Снимател, )

: Парада на турска артилерија ( Режија, Снимател, )

: Закоп во Битола ( Режија, Снимател, )

: Градска свадба ( Режија, Снимател, )

: Прослава на Водици во Битола ( Режија, Снимател, )

: Парада на српска војска во Битола ( Режија, Снимател, )

1905: Баба Деспина ( Режија, Снимател, )

1905: Домашна работа (предилки) ( Режија, Снимател, )

1905: Училиште на отворен простор ( Режија, Снимател, )

1908: Турци држат говор на Хуриет ( Режија, Снимател, )

1908: Манифестации по повод Младотурската револуција ( Режија, Снимател, )

1908: Дефиле на воен оркестар, кочии и коњаници ( Режија, Снимател, )

1908: Парада по повод Хуриетот ( Режија, Снимател, )

1908: Манифестации по повод Хуриетот ( Режија, Снимател, )

1908: Манифестации (со грчки натписи) ( Режија, Снимател, )

1911: Панорама на Гревена ( Режија, Снимател, )

1911: Црква во Гревена ( Режија, Снимател, )

1911: Закоп на митрополитот Емилијанос од Гревена ( Режија, Снимател, )

1911: Турскиот султан Мехмед V Решад во посета на Битола ( Режија, Снимател, )

1911: Турскиот султан Мехмед V Решад во посета на Солун ( Режија, Снимател, )

1911: Романска делегација во посета на Битола ( Режија, Снимател, )

1911: Романска делегација во посета на Гопеш ( Режија, Снимател, )

1911: Романска делегација во посета на Ресен ( Режија, Снимател, )

1912: Отворање на градска кафеана во Битола ( Режија, Снимател, )

1912: Александар Караѓорѓевиќ во посета на Битола ( Режија, Снимател, )

1918: Пречек на грчкиот крал и на престолонаследникот Павле од страна на генерал Бојовиќ во Битола ( Режија, Снимател, )

Назад

COPYRIGHT (C) 2015 CINEMATHEQUE OF MACEDONIA. ALL RIGHTS RESERVED.