< Назад

Хидромелиоративен систем „Тиквеш“

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 27 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1987

Содржина: - Филмот е дел од циклусот филмови под наслов „Страдни од вода, страдни за вода“ во кој е забележана изградбата на сите хидромелиоративни системи во Република Македонија. - Во овој филм се забележани изградбата на Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“; потем разни начини на наводнување со водите од системот како и богатите плантажи на Агроиндустрискиот комбинат „Тиквеш“.

Автори:


сценарио -- Ѓорѓи Георгиев

Други соработници:

текст -- Ѓорѓи Георгиев; Трајче Попов
текстот го чита -- Ацо Џепаровски
асистент снимател -- Александар Прошев
консултант -- Ѓорѓи Георгиев
организатор на снимање -- Ѓорѓи Георгиев