Друштво на филмски работници на Македонија

Адреса: 8 Март бр.2а, 1000 Skopje, Република Македонија

Контакт: Игор Иванов Изи, претседател

Содржина: Друштвотото на филмските работници на Македонија (ДФРМ) е основано на 21.05.1950. Друштвото е формирано како синдикат и општествена организација што ги опфаќа филмските работници од сите профили. За прв Претседател на ДФРМ беше избран Јован Бошковски, а Милтон Манаки, првиот снимател на Балканот, беше избран за прв Почесен член на Друштвото. Со мали измени во организациската структура, ДФРМ сè уште стои како организација што околу себе ги собира филмските автори и се залага за нивните интереси.

Телефон: ++ 389 02 3211-811

Факс:

Веб: