< Назад

Охридскиот светилник - Климент Охридски

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 16 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1966

Содржина: Филмот е посветен на 1050-годишнината од смртта на Климент Охридски, следејќи го неговиот животен пат од Рим до Кутмичевица во Македонија, како и неговата дејност во воведувањето на словенскиот јазик во богослужбата, пишувањето со словенското писмо и на словенски јазик и просветителската работа со населението во овој крај на Македонија.

Награди: 1966 13 Ноемвриска награда за снимателот Киро Билбиловски 1967 ФЈДКФ, Белград, Диплома за режија на Трајче Попов

Автори:


Други соработници:

текст -- Харалампие Поленаковиќ
избор на музика -- Милка Герасимова
текстот го чита -- Иван Антонов
светло -- Трајче Саздов

Фотографии: