< Назад

Бељан Андреј

Филмови: 1974 ВИЗАНТИЈА (BIZANT), монтажа на тон, документарен, Адриа филм Загреб 1985 СКОПЈЕ - ТУРИСТИЧКА МОНОГРАФИЈА, музички соработник, документарен, МРТВ Скопје

Филмографија:

1959: Прилеп, вчера и денес... ( Музика, )
1959: Нерадосни игри ( Избор на музика, )
1959: По врвиците на слободата ( Музика, )
1959: Допири со смртта ( Избор на музика, )
1959: Хидроцентралите Врбен и Равен ( Избор на музика, )
1960: Прилепски тутун ( Избор на музика, )
1960: Во долината на цветовите ( Музика, )
1960: Мелиорации во кумановска околија ( Избор на музика, )
1960: Први Мај 1960 ( Избор на музика, )
1960: Преку води преку земји ( Избор на музика, )
1960: Погон 3 ( Избор на музика, )
1961: Дојранско езеро ( Музика, )
1961: Македонија 1941 ( Избор на музика, )
1962: Зимски импресии ( Избор на музика, )
1965: Дванаесетте од Папрадник ( Музика, )
1970: Човекот во црно ( Избор на музика, )
1972: Истрел ( Монтажа на тон, )
1974: Рацин ( Избор на музика, )
1975: 11 Октомври / Вода, вода ( Избор на музика, )
1976: Во својот град ( Монтажа на тон, Избор на музика, )
1980: Време, води ( Монтажа на тон, )
1984: Црно во црно ( Избор на музика, )
1985: Пецко - дрвце ( Тон, )
1985: Пецко - слика ( Тон, )
1987: Апартман ( Избор на музика, )
1988: Пчеларник ( Избор на музика, )